Biuro Podróży Arko – Travel posiada:

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 597.

Gwarancję ubezpieczeniową w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze polisy M203729.

    Dokumenty potwierdzające autentyczność firmy:
  • Certyfikat Signal Iduna.
  • Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych.
certyfikat signal