Certyfikaty i ubezpieczenia

Biuro Podróży Arko – Travel posiada:

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 597.
Gwarancję ubezpieczeniową w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze polisy M203729.

Dokumenty potwierdzające autentyczność firmy:
Certyfikat Signal Iduna.
• Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych.

W ramach wycieczki organizowanej przez Arko-Travel jesteś ubezpieczony w Signal Iduna:
Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczne Podróże w Signal Iduna.